Automata là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự taobontreem.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một cách sáng sủa.
Bạn đang xem: Automata là gì

By 1968 the once proud streamliner had three cars: a baggage oto, a coach và an automat lunch counter car.
Các ý kiến của các ví dụ không bộc lộ cách nhìn của những biên tập viên taobontreem.com taobontreem.com hoặc của taobontreem.com University Press tuyệt của những đơn vị trao giấy phép.
*

*

*

*Xem thêm:

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn taobontreem.com English taobontreem.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm:

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tổng Hợp