Analogy là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Analogy là gì

*
*
*

analogy
*

analogy sự tương tự như by., on the a. bằng giống như, có tác dụng tương tự membrane a. tương tự màng
sự tương đồngsự tương tựhydraulic analogy: sự giống như tdiệt lựchydrodynamical analogy: sự tương tự tdiệt độngmembrane analogy: sự tương tự màng mỏngmembrane analogy: sự giống như màngReynolds analogyphép các loại suy Reynoldsanalogy computermáy tính tương tựanalogy methodphương pháp tương tựby analogybởi tương tựby analogycó tác dụng tương tựelectric analogy methodphương thức năng lượng điện tương tựhydraulic analogytương tự như tbỏ độnghydraulic analogy methodphương pháp giống như tbỏ lựchydrodynamical analogyphxay tương tự như thủy độngmechanical analogytương tự cơ họcmembrane analogytương tự như màngmethod of membrane analogyphương thức tương tự màng
*

*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tư Liệu Là Gì (2021), Tài Liệu Bao Gồm Những Loại Nào

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

analogy

Từ điển Collocation

analogy noun

ADJ. appropriate, apt, useful | cthua trận, obvious A cthua analogy with the art of singing can be made.

VERB + ANALOGY draw, make, suggest, use She drew an analogy between running the economy & a housewife"s weekly budget.

ANALOGY + VERB fit, hold The Wild West analogy does not fit here.

PREP. by ~ (to/with) We can understvà this theory by analogy with human beings. | ~ between She suggested an analogy between the human heart và a pump. | ~ for The computer is a useful analogy for the brain. | ~ with There is an analogy here with the way an engine works.

PHRASES argument by/from analogy Argument from analogy is not always valid.

Từ điển WordNet


n.

an inference that if things agree in some respects they probably agree in othersdrawing a comparison in order khổng lồ show a similarity in some respect

the operation of a computer presents and interesting analogy to the working of the brain

the models show by analogy how matter is built up
Xem thêm: Suburb Là Gì - « Bạn Có Biết

English Synonym and Antonym Dictionary

analogiessyn.: doctrine of analogy

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu


Chuyên mục: Tổng Hợp