Tính từ đứng trước danh từ

Bài học ngày lúc này đã chia sẻ mang đến chúng ta tác dụng, địa điểm của Adj (tính từ) và Adv (trạng từ) vào câu, sẽ giúp chúng ta nhận ra địa chỉ cùng bí quyết dùng tính từ với trạng từ nhé!Tính tự với Trạng từ bỏ là công ty điểm đặc trưng cơ hội luyện thi TOEIC. Trong chủ đặc điểm này, TOEIC vẫn tập trung vào một vài phần đặc biệt như sau: Vị trí tính trường đoản cú, trạng từ; So sánh hơn kém; Lúc Này phân tự (V-ing) với Quá khđọng phân từ (V-ed).Quý khách hàng đang xem: Sau tính trường đoản cú là gìĐể vấn đáp được thắc mắc của họ, đặc biệt là phần Sentence completion của kì thi TOEIC, bạn bắt buộc nắm vững công dụng, địa điểm của tính từ bỏ tương tự như cách nhận biết tính từ bỏ cùng trạng trường đoản cú thông qua đuôi của trường đoản cú (phần này tôi sẽ nói trong Chia sẻ Kinch nghiệm cấp độ 500-750.) Nếu chúng ta chưa xuất hiện lộ trình học tập TOEIC 500- 750 cô gửi Tặng các em nhé! Mục tiêu của bài viết lúc này, tôi mong mỏi các bạn học cùng nhớ địa chỉ của tính trường đoản cú, trạng tự vào một câu. Việc này coi như các bạn sẽ cầm được 50 % trả lời đúng cho nhiều loại thắc mắc này.

Bạn đang xem: Tính từ đứng trước danh từ


*

II. Vị trí tính từ bỏ (Adj)

ADJECTIVE

ADVERB

1. Đứng sau đụng từ To be

Ex: My job is so boring

2. Đứng sau một vài hễ trường đoản cú cố định và thắt chặt khác (nhà điểm khôn xiết quan lại trọng): become, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, make

Ex: 

- As the movie went on, it became more và more exciting

- Your frikết thúc seems very nice

- She is getting angry

- You look so tired!

- He remained silent for a while

3. Đứng trước danh từ

Ex: She is a famous businesswoman

 1.

Xem thêm:

Đứng sau động trường đoản cú thường

Ex: Tom wrotethe memorandum carelessly

 2. Đứng trước tính từ

Ex:

- She is singing loudly

3. Đứng trước trạng từ bỏ khác

Ex: 

- Maria learns languages terribly quickly

- He fulfilled the work completely well

4. Đứng đầu câu, té nghĩa cho tất cả câu

Ex: Unfortunately,the ngân hàng was closed by the time I got here

Bổ sung thêm vào cho các bạn sự đổi khác nghĩa của một trong những trạng trường đoản cú quan trọng đặc biệt Lúc bao gồm với không có đuôi –ly nhé:

1. free• miễn phí (không trả phí) You can come in free.• freely (tự do làm gì ) He could speak freely about it.

Xem thêm:

3. high• high ( chiều cao )Planes fly high.• highly ( những ) a highly paid job

4. late• late ( muộn, trễ ) He left work late.• lately (cách đây không lâu, signal word cho thì hiện nay xong, hiện nay kết thúc tiếp nối ) What have you been doing lately?.

5. wide• wide ( mở rộng ) Open the door wide.• widely (nhiều nơi) He has traveled widely


Chuyên mục: Tổng Hợp