Hỏi Đáp

Tìm hiểu về sàn HSX, quy định giao dịch trên sàn HSX cần nắm rõ

Tìm hiểu về sàn HSX

HSX hay HOSE (Ho Chi Minh Stock Exchange) là sàn giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của các công ty niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết, tổ chức và quản lý. VN-Index là đại diện tiêu biểu cho sự biến động của giao dịch trên sàn này.

Điều kiện niêm yết chứng khoán trên HSX

 • Doanh nghiệp phải có ít nhất 2 năm hoạt động công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký và niêm yết (trừ doanh nghiệp nhà nước cổ phần liên quan đến niêm yết).
 • Vốn đăng ký thực góp tại thời điểm đăng ký tối thiểu là 120 tỷ đồng.
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất có ROE của năm gần nhất tối thiểu là 5%.
 • Có lãi từ hoạt động kinh doanh trong hai năm vừa qua, không có lỗ lũy kế, không có nợ quá hạn trên một năm.
 • Có ít nhất 300 cổ đông (không phải là cổ đông lớn) nắm giữ ít nhất 20% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 • Cổ đông là cá nhân, tổ chức mà người đại diện sở hữu là thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, giám đốc (tổng giám đốc), phó giám đốc (phó tổng giám đốc). Phải cam kết nắm giữ 100% cổ phần trong thời hạn 6 tháng từ ngày niêm yết và 50% 6 tháng tiếp theo.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

XEM THÊM:  LYM trong xét nghiệm máu là gì? Cách đọc chỉ số LYM

Quy định giao dịch trên sàn HSX

Thời gian giao dịch

Lịch giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền:

 • Phiên giao dịch định: 9:00 – 9:15
 • Phiên giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận: 9:15 – 11:30
 • Nghỉ giữa phiên 11:30 – 13:00
 • Phiên giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận: 13:00 – 14:30
 • Phiên giao dịch định kỳ đóng cửa: 14:30 – 14:45
 • Phiên giao dịch thỏa thuận: 14:45 đến 15:00

Đơn vị giao dịch

 • Giao dịch lô chẵn 10 cổ phiếu; chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền tối đa 500.000 đơn vị / lệnh.
 • Giao dịch tối thiểu 20.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền.

Đơn vị yết giá

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng (Không quy định với giao dịch thỏa thỏa thuận và trái phiếu):

 • Thị giá dưới 10.000 đồng: 10 đồng (bao gồm cả chứng quỹ ETF, chứng quyền).
 • Thị giá 10.000 – 49.950 đồng: 50 đồng.
 • Thị giá ≥ 50.000 đồng: 100 đồng.

Biên độ giao dịch

 • Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF dao động trong khoảng ± 7% so với giá tham chiếu.
 • Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF giao dịch lần đầu hoặc giao dịch trở lại sau thời gian tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày có biên độ ± 20% so với giá tham chiếu.
 • Đối với chứng quyền, tỷ lệ hoàn vốn của ngày giao dịch sau khi tạm ngừng giao dịch hơn 25 ngày là ± 7% so với tham chiếu.
 • Không được điều chỉnh bởi trái phiếu.
XEM THÊM:  FT là gì? Nghĩa của FT trong Facebook, âm nhạc và một số lĩnh vực khác là gì?

Giá tham chiếu

Giá tham chiếu được xác định là giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó.

Lệnh giao dịch

ATO (chỉ để khớp lệnh chu kỳ mở), LO, MP, ATC (chỉ cho khớp lệnh chu kỳ đóng).

Sửa, hủy lệnh giao dịch

Trong thời gian ATO, các lệnh giao dịch ATC không thể bị hủy bỏ hoặc sửa đổi. Lệnh LO, MP có thể được sửa hoặc hủy trong các phiên khớp lệnh liên tiếp.

Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về HSX và các quy tắc giao dịch của nó.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button