Sài gòn 300 năm

Author:Publisher:Edition/Format:Rating:Subjects More like this
Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.; Nhà xuất bản Trẻ.

Bạn đang xem: Sài gòn 300 năm

: Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn TPhường. Hò̂ Chí Minc : Nhà xuá̂t bản Trẻ, 1998.
*
Interactive multitruyền thông : CD for computer : Vietnamese

(not yet rated) 0 with reviews - Be the first.


*

Please choose whether or not you want other users lớn be able lớn see on your profile that this library is a favorite of yours.


*
Finding libraries that hold this thành tựu...

Xem thêm: Kỹ Năng Làm Việc Độc Lập Tiếng Anh (Phần 3), Kỹ Năng Làm Việc Độc Lập Tiếng Anh Là Gì


Genre/Form: Material Type: Document Type: All Authors / Contributors: OCLC Number: Notes: Description: Details: Other Titles:
HistoryInteractive multimedia
Interactive sầu multimedia
Computer File
Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.; Nhà xuất bản Trẻ.
50188048
Title from CD-ROM label."Kỷ niệm 300 năm thành lập Sài Gòn--TP.. Hò̂ Chí Minh"--Container insert
1 CD-ROM : sound, color ; 4 3/4 in.
System requirements: IBM PC or compatible (486DX); 8 MB; Windows 3.x; đồ họa color display; CD-ROM drive; sound card.

Xem thêm: Pds Định Nghĩa: Sản Phẩm Data Sheet Là Gì ? Datasheet Là Gì

Từ Sài Gòn đé̂n Thành Phó̂ Hò̂ Chí MinhYou may have already requested this cửa nhà. Please select Ok if you would lượt thích to proceed with this request anyway.


jQuery(document).ready( function () findLibs("","","","","pgload=","",""); ); function findLibsWhenExpanded() if(jQuery("#donelocator").html().length ==0) findLibs("","","","","pgload=","",""); function findLibs(loc, start_holding, ht, format, pgload, group, ll) var ajaxLocatorServiceUrl = "/wcpa/servlet/org.oclc.lac.ui.ajax.ServiceServlet?"; var inp = document.getElementById("inplocator"); if(inp) inp.style.display= "inline"; ajaxLocatorServiceUrl += "wcoclcnum="+50188048; if(loc != null &và loc.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&loc="+encodeURIComponent(loc); if(ll != null &và ll.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ll="+encodeURIComponent(ll); if(start_holding != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&start_holding="+start_holding; if(ht != null &và ht.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ht="+ht; if(format != null && format.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&format="+format; if(group != null && group.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&segroup="+group; if(false) ajaxLocatorServiceUrl += "&ip="; if(pgload != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&"+pgload; OWC.UTIL.ajax(ajaxLocatorServiceUrl, serviceCommand: "holdingsdata", function(data) jQuery("#donelocator").html(data); setPopupDivs(); inp.style.display= "none"; ); function setPopupDivs() //Call the javascript now // dropdowncontent.init("libsdisplay-num", "right-bottom", 100, "click")// var edit = document.getElementById("libsdisplay-edit");// if(edit) dropdowncontent.init("libsdisplay-edit", "left-bottom", 100, "click"); var form = document.getElementById("libsdisplay-form"); if(form) dropdowncontent.init("libsdisplay-form", "left-bottom", 100, "click"); var format = document.getElementById("lib-formats-pop01"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop01", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop02"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop02", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop03"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop03", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop04"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop04", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop05"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop05", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop06"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop06", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop07"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop07", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop08"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop08", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop09"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop09", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop10"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop10", "left-bottom", 100, "click"); function loadtags(tagid) var value = document.getElementById("tags_"+tagid).innerHTML; var ctrl = document.getElementById("TagEntry"); var text = ctrl.value; value = value.replace("&","&"); //value = value.replace("&","&"); if(text == "") text = text + trimAll(value); else text = text + "," + trimAll(value); document.getElementById("TagEntry").value = text; var pos = ctrl.value.length; if(ctrl.setSelectionRange) ctrl.focus(); ctrl.setSelectionRange(pos,pos); else if (ctrl.createTextRange) var range = ctrl.createTextRange(); range.collapse(true); range.moveEnd("character", pos); range.moveStart("character", pos); range.select(); document.getElementById("TagEntry").focus(); var inp;
Languages:Česky | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | ภาษาไทย | 한국어 | 日本語 | 中文(繁體) | 中文(简体)

You: Sign In | Register | My taobontreem.com | My Lists | My Watchcác mục | My nhận xét | My Tags | My Saved Searches
taobontreem.com:trang chủ | About | Help | Search

taobontreem.com is the world"s largest library catalog, helping you find library materials online. Learn more ››


Chuyên mục: Tổng Hợp