Message queue là gì

Message Queue là một trong những thành phần quan liêu trọng thường áp dụng trong số hệ thống phệ (lấy ví dụ như Yahoo, Tiki) hoặc ứng dụng theo phong cách thiết kế microservice.

Dù thế, còn nếu như không gặp những dự án công trình có hệ thống bự thì sẽ không thấu hiểu Message Queue là gì, được sử dụng với mục tiêu gì!

Messege Queue là gì?

Message Queue nôm na là Queue (hàng đợi), cất Message (Tin nhắn) nhỏng vỏ hộp tlỗi