Manner là gì

Trạng từ chỉ phương pháp thức - Adverbsof Manner là gì?

Trạng từ chỉ bí quyết thứcđến biết dự việc xảy ra hoặc thực hiện như thế như thế nào. Trạng từ chỉ bí quyết thức tất cả thể được cần sử dụng để trả lời cho những câu hỏi với how.

Bạn đang xem: Manner là gì

Chức năng của trạng từ chỉ phương pháp thức

Trạng từ chỉ giải pháp thức bổ sung ý nghĩa về biện pháp thức diễn ra của hành động tuyệt sự việc nêu bởi động từ ở vào câu.

Ví dụ:

Tom always drives his oto carelessly.He quickly finished his meal.

Vị trícủa trạng từ chỉ biện pháp thức

Đứng sau động từ chủ yếu cùng tân ngữ trực tiếp (nếu có).

Ví dụ:

Tom always drives his carcarelessly.She is working happily.

Đứng trước động từ chính.(để nhấn mạnh về phương pháp thức thực hiện hành động)

Ví dụ:

He quickly finished his meal.Shehappilysmiled.

*

Cách thành lậptrạng từ chỉ cách thức

Giữ nguyên tính từ cùng thêm đuôi -ly

VD: strict - strictly, careless - carelessly, beautiful - beautifully

Tính từ Trạng từ chỉ giải pháp thức
badbadly
beautifulbeautifully
nicenicely
quickquickly

Biến đổi tính từ trước Khi thêm đuôi –ly

Tính từ kết thúc bằng –y: bỏ –y và thêm –ily (easy – easily)Tính từ kết thúc bằng –le: bỏ –e thêm –y (gentle – gently)Tính từ kết thúc bằng –ic: thêm –ally (fantastic – fantastically)Tính từ kết thúc bằng –ll: thêm –y (full – fully)

Các trường hợp ngoại lệ:

Tính từ và trạng từ có cùng cách viết:fast - fast, late - late, hard- hard, early - earlyTính từ và trạng từ không giống nhau trọn vẹn về giải pháp viết:good - well

Ví dụ:

Simon love sầu fast cars. He drives very fast.Don’t work too hard.Luckily I found a phone box quite near.The eagle circle high overhead.She arived right after breakfast.

Lưu ý:Một số từ tận thuộc bằng –ly nhưng là tính từ như (adjective) như: friendly (thân thiện), lonely (cô đơn), lovely (đáng yêu), cowardly (nhát nhát), silly (ngớ ngẩn), ugly (xấu xí), likely (giống nhau), v.v. Không thể thành lập trạng từ với những từ này.

Xem thêm: Memo Là Gì ? 5 Lưu Ý Quan Trọng Khi Viết Memo Đúng Chuẩn Nghĩa Của Từ : Memo

Ví dụ:

She gave sầu me a friendly smile.

*

Vị trí của trạng từ chỉ biện pháp thức

Trạng từ chỉ biện pháp thức thường được cần sử dụng sau động từ chỉ hành động.

=> Cấu trúc trong câu : S (chủ ngữ ) + V (động từ ) + Adverb of manner (trạng từ chỉ cách thức).

Ví dụ:

He sings nicely.They dance beautifully.

hoặc đứng sau tân ngữ Lúc trong câu tất cả tân ngữ.

Ví dụ:

He gave her the money reluctantly.They speak English well. (They speak well English > Không đặt một trạng từ ở giữa một động từ cùng một tân ngữ)

Với cấu trúc động từ + giới từ + tân ngữ thì bạn tất cả thể đặt trạng từ ở trước giới từ hoặc sau tân ngữ:

Ví dụ:

He looked at me suspiciously.hoặc He looked suspiciously at me.

Nhưng nếu tân ngữ là một cụm từ gồm nhiều từ, thì bạn cần đặt trạng từ ở trước giới từ.

Ví dụ:

He looked suspiciously at everyone who got off the plane.

Với cấu trúc động từ + tân ngữ, độ dài của tân ngữ ảnh hưởng trực tiếp tới vị trí của trạng từ. Nếu tân ngữ ngắn, họ bao gồm cấu trúc động từ + tân ngữ + trạng từ như trong phần B. Nếu tân ngữ nhiều năm, họ thường đặt trạng từ ở trước động từ.

Xem thêm:

Ví dụ:

She carefully picked up all the bits of broken glass.He angrily denied that he had stolen the documents.They secretly decided khổng lồ leave sầu the town

Lưu ý: nếu một trạng từ được đặt sau một mệnh đề hoặc một cụm từ thì trạng từ này bổ nghĩa đến động từ vào mệnh đề hoặc cụm từ đó Do đó, nếu di chuyển trạng từ secretly xuống cuối câu trong ví dụ cuối thuộc bên trên, thì nghĩa của câu này sẽ khác.

Ví dụ:

They secretly decided ... (quyết định là túng thiếu mật)They decided lớn leave sầu the town secretly. (khởi hành được giữ bí mật)

Các trạng từ chỉ phẩm tính và trí lực của nhỏ người (ví dụ: foolishly, generously, kindly, stupidly, …) lúc được đặt trước một động từ, chỉ rằng hành động đó là foolish/kind/generous, …

Ví dụ:

I foolishly forgot my passport.He generously paid for us all.He kindly waited for me.Would you kindly wait?

Lưu ý: Chúng ta cũng gồm thể diễn tả những câu trên bằng bí quyết khác:

It was foolish of me lớn forget.It was kind of hlặng lớn wait.Would you be kind enough lớn wait?

Trạng từ gồm thể theo sau động từ hoặc theo sau động từ + tân ngữ, nhưng ý nghĩa sẽ bị vậy đổi:


Chuyên mục: Tổng Hợp