Li độ

Để có thể giải quyếtđược các câu hỏi trắc nghiệm kim chỉ nan về daođộngđiều hoà thì học viên buộc phải nắmđược 4 vấnđề: những khái niệm về daorượu cồn, cácđại lượng quánh trưngcủa daođộngđiều hoà; cácđại lượng của daođộngđiều hoà; Tổng hòa hợp daorượu cồn với định hướng về những nhiều loại daođụng (giao động tắt dần, dao động cưỡng bức và dao động duy trì)

I.1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ DAO ĐỘNG

1. Dao động:

- Dao động là vận động có giới hạn trong không khí , được lặp đi lặp lại xung quanh địa chỉ cân bằng.

2. Dao rượu cồn tuần hoàn:

- Dao đụng tuần hòa là giao động mà lại tâm lý dao động được lặp đi lặp lại sau đa số khỏang thời gian bởi nhau:

a/ Chu kì: T(s)

- C1: Là khỏang thời gian nlắp tốt nhất nhưng tâm lý giao động (vị trí, vận tốc với gia tốc) được lặp lại

- C2: Là thời hạn tiến hành một dao động T = tN

vHỏi: Phân biệt giữa tâm trạng với vị trí

b/ Tần số: f (Hz)

- Là số giao động tiến hành trong một đơn vị chức năng thời gian (f = Nt)

3. Dao hễ điều hòa:

+ Cách 1: Dao hễ điều hòa là dao động được thể hiện vày phương trình dạng sin (hoặc cos) có dạng

x = Acos(ωt+ φ)

Trong đó: A, ω, φlà các hằng số

+ Cách 2: Dao đụng cân bằng là dao động mà phương trình của chính nó là nghiệm của phương trình vi phân

x""+ ω2x = 0

+ Cách 3: Dao rượu cồn ổn định là chuyển động bên dưới công dụng của sức lực kéo về bao gồm biểu thức

F = - k.x (trong những số ấy k là hằng số)

+ Cách 4: Dao hễ điều hòa là hình chiếu của một hoạt động tròn đều xuống một trục phía trong phương diện phẳng tiến trình.

Trong số đó chu kì T=2πω

(ω là tần số góc)

-Đồ thị của daođộnghồ hết hoà làđường hình sin:

*

II. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA :x = A cos(ωt+φ)

1.


Bạn đang xem: Li độ


Xem thêm:


Xem thêm:


Biên độ A (centimet, dm,milimet, m.....)

+ Ý nghĩa: Là li độ rất đại

+ Công thức: A = xmax =A=lqd2=ST4

+ Đặc điểm: A>0

Phụ ở trong vào giải pháp kích mê say dao động

2.Tần số góc ω(rad/s) (tần số)

+ Ý nghĩa : dị kì đến kỹ năng thực hiện dao động nkhô hanh tuyệt lừ đừ (ví dụ 4Hz với 2Hz)

+ Công thức: ω = 2πf = 2πω(Con lắc lò xoω=km: , con rung lắc đơn:ω=gl )

+ Đặc điểm: ω>0

3. Pha dao động: (ωt+φ)_ rad

+ Ý nghĩa: Pha xê dịch (ωt+φ)tại thời gian t: Xác định tinh thần dao động trên thời gian đó

Pha thuở đầu φ(Pha trên thời khắc t = 0): Xác định tâm trạng tại thời điểm ban đầu

+ Đặc điểm:

- Giới hạn: -ππ (nhờ vào vào điều kiện ban đầu)

-Có nhì xê dịch x1 = A1 cos(ωt+φ1) với x2 = A2 cos(ωt+φ2)

=> Δφ = φ2 - φ1 (Độ lệch pha của nhì dao động)

Δφ = 2kπ (số chẵn lần π): nhị dao động thuộc phax1A1=x2A2 Δφ= π+2kπ (số lẻ lần π): nhì xấp xỉ ngược phax1A1=-x2A2 Δφ= π2+2kπ: nhì xấp xỉ vuông trộn (sin2φ+cos2φ= 1)x12A12+x22A22=1 -π π: Δφ>0(tức j2> j­1): 2 mau chóng trộn rộng 1

Δφ21 ): 2 trễ pha hơn 1

III. CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA :x = A cos(ωt+φ)

1. Li độ của xấp xỉ điều hòa:

- Phân biệt : Li độ cùng tọa độ:

Li độ là tọa độ vào hệ trục tọa độ gốc tọa độ tại địa điểm cân nặng bằng

- Phương trình li độ của dao động điều hòa:

x = Acos(ωt+φ)

- Mô tả:

+ lúc đi tự thăng bằng ra biên thì: |x| tăng cùng ngược lại

- Đồ thị: Đồ thị của toạ độ theo thời gian là con đường hình sin

- Quỹ đạo của xấp xỉ điều hòa là 1 đoạn thẳng

2. Vận tốc của dao động điều hòa:

- Biểu thức theo thời gian: v = - ωA sin(ωt+φ) = ωA cos(ωt+φ+π2)

(Trong số đó ωA là biên độ của tốc độ, φ+π2là pha của gia tốc )

- So sánh cùng với li độ : gia tốc đổi mới thiên điều hòa, thuộc tần số, mau chóng pha hơn x : π2 (vuông trộn với x)

- Biểu thức liên hệ với li độ:x2A2+v2vmax2=1 x2A2+v2ω2.A2=1x2+v2ω2=A2

- Đồ thị của gia tốc theo thời hạn là mặt đường hình sin

Vận tốc theo li độ là 1 trong những đoạn thẳng

- Mô tả định tính đổi mới thiên của vận tốc:

+ Chiều của vận tốc: Luôn cùng chiều gửi động

+ lúc vận động từ biên về địa điểm cân bằng (|x|¯=> |v|­): Tốc độ tăng

+ Tại địa điểm cân đối (x = 0=> |v|max = ωA ): Tốc độ lớn số 1 (Vận tốc hoàn toàn có thể cực đại hoặc rất tiểu)

+ Tại địa chỉ biên: gia tốc bằng ko (Tốc độ bé dại nhất)

3. Gia tốc của dao động điều hòa:

- Biểu thức theo thời gian: a = - ω2 A cos(ωt+φ) = ω2 A cos(ωt+φ+π)

(Trong số đó ω2A là biên độ, φ+π là pha của tốc độ )

- So sánh

+ Với li độ : Gia tốc vươn lên là thiên ổn định thuộc tần số, ngược trộn cùng với li độ

+ Với vận tốc: Gia tốc trở nên thiên điều hòa cùng tần số, sớm pha π2 đối với tốc độ (vuông trộn với vận tốc)

- Biểu thức:

+ Liên hệ với li độ: a = -ω2x

+ Liên hệ cùng với gia tốc : a2amax2+v2vmax2=1v2ω2.A2+a2ω4.A2=1

- Đồ thị của gia tốc theo thời gian là mặt đường hình sin; theo li độ là 1 trong đoạn thẳng; theo tốc độ là 1 trong elíp

- Mô tả định tính trở thành thiên của gia tốc:

+ Chiều của vec tơ gia tốc luôn luôn hướng về vị trí cân bằng

+ Lúc vận động trường đoản cú biên về vị trí thăng bằng chuyển động nhanh hao dần

+ Tại vị trí thăng bằng (x =0=>a = 0) tốc độ bằng không

+ Tại địa điểm biên vận tốc gồm độ phệ cực lớn (|x|= A => |a|max = ω2A)

¨Chú ý: Dao rượu cồn ổn định không là hoạt động trực tiếp biến hóa đông đảo (bởi a không hẳn là hằng số)


Chuyên mục: Tổng Hợp