Kinh nghiệm du lịch bụi đài loan

Kinch nghiệm phượt Đài Loan từ bỏ túc của team KKday cho biết đi Đài Loan không hề mắc tí nào. Vậy là rẻ? Rẻ là bao nhiêu? Cùng nghía qua lịch trình 5 ngày rong ruổi Đài Loan của tụi mình bên dưới cùng với lên tiếng Ngân sách cực kỳ nà rõ ràng nhé.