Hướng dẫn pokemon white

Chụ mê thích nhỏ vào bài xích hướng dẫnTrong bảng wild Pkm các bạn sẽ thấy hầu hết () sẽ là hầu hết Pkm chỉ mở ra trong một mùa hoặc không tồn tại trong đợt đó.Hoặc cũng hoàn toàn có thể nó xuất hiện cùng với % điều đó nghỉ ngơi riêng biệt bạn dạng White/Blaông xã.Dấu (-) đã tức là không tồn tại cùng (x) là tất cả.– Standard Walking – Walk 1 – Đi vào các bến bãi cỏ bình thường,trong hang đụng,váy đầm lầy…– Double Grass – Walk 2 – hồ hết kho bãi cỏ cao color đậm và pkm trong các số ấy thường có lv cao.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Koaruhie100xx

ITEMNoneKhông tất cả gì quan trọng đặc biệt cả.Nếu bạn thấy các cái láng Black nhỏ lúc ẩn dịp hiện tại bước vào đó chúng ta cũng có thể battle cùng với Koaruhii hoặc lấy được 1 số Wing tăng EV.Sẽ nói rõ hơn vào phần “Cave,Bridge Findable Items”.Đi hết cây cầu các bạn sẽ tới Driftveil City.


Chuyên mục: Tổng Hợp