Hardware store là gì

Các nhiều loại siêu thị thịnh hành trong cuộc sống thường ngày được Hotline thế nào trong giờ Anh? Chúng ta thuộc học từ vựng chủ đề này nhé.quý khách vẫn xem: Hardware store là gì

antique shop – /ænˈtiːk.ʃɑːp/: shop đồ vật cổ

bakery – /ˈbeɪ.kɚ.i/: siêu thị bánh ngọt

barbershop – /ˈbɑːr.bɚ.ʃɑːp/: hiệu giảm tóc nam

beauty salon – /ˈbjuː.t̬i sə ˌlɑːn/: tiệm làm cho đẹp

big-box store – /ˌbɪɡ.bɑːks ˈstɔːr/: shop tạp hóa (general store)

book club – /ˈbʊk ˌklʌb/: câu lạc bộ sách (bán sách mang đến member với giá tốt qua gmail hoặc đặt trước)

bookshop – /ˈbʊk.ʃɑːp/: hiệu sách

bookstall – /ˈbʊk.stɑːl/: shop sách (quy mô cực kỳ nhỏ dại với cung cấp nhiều nhiều loại tạp chí)

booth – /buːθ/: tiệm cóc, bốt điện thoại

bottle shop – /ˈbɑː.t̬əl ˌʃɑːp/: shop bán rượu bia

boutique – /buːˈtiːk/: siêu thị nhỏ dại buôn bán xống áo, giày dxay, …

bucket shop – /ˈbʌk.ɪt ˌʃɑːp/: đại lý phân phối vé thứ cất cánh giá rẻ, hoặc tổ chức các dịch vụ du ngoạn giá chỉ rẻ

builders’ merchant – /ˈbɪl.dɚ.ˈmɝː.tʃənt/: siêu thị vật tư xây dựng

butcher shop – /ˈbʊtʃ.ərˌʃɑːp/: shop bán thịt

café – /kæfˈeɪ/: cửa hàng cà phê

cash-and-carry – /ˌkæʃ.ənˈker.i/: shop chào bán buôn

chain store – /ˈtʃeɪn ˌstɔːr/: chuỗi cửa ngõ hàng

charity shop – /ˈtʃer.ɪ.t̬i ˌʃɑːp/: siêu thị cung cấp đô từ bỏ thiện

pharmacy – /ˈfɑːr.mə.si/: hiệu thuốc

chip shop – /ˈtʃɪp ˌʃɑːp/: cửa hàng chào bán đồ ăn đưa theo (thường xuyên là khoai phong tây cừu, cá chiên…)

laundry – /ˈlɑːn.dri/: cửa hàng giặt ủi

commissary – /ˈkɑː.mə.ser.i/: siêu thị ở trong phòng nước giao hàng cho những đối tượng người tiêu dùng quan trọng (nhỏng quân nhân)

convenience store – /kənˈviː.ni.əns ˌstɔːr/: cửa hàng tiện ích

corner shop – /ˈkɔːr.nɚ ˌʃɑːp/: siêu thị nhỏ cung cấp món ăn với đa số trang bị lượm vặt

deli – /ˈdel.i/ – quầy cung cấp món ăn nhanh

delicatessen – /ˌdel.ə.kəˈtes.ən/: siêu thị bán món ăn ngon (hay nhập khẩu từ bỏ nước ngoài)

department store – /dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/: trung tâm thương mại cao cấp

dime store – /daɪm.stɔːr/: shop bán sản phẩm phải chăng tiền

drapery – /ˈdreɪ.pɚ.i/: shop đồ may mặc

duty-free – /ˌduː.t̬iˈfriː/: siêu thị bán đồ miễn thuế

filling station – /ˈfɪl.ɪŋ ˌsteɪ.ʃən/: siêu thị xăng dầu (petrol station)

flower shop – /flaʊər ˌʃɑːp/: shop hoa

garage – /ɡəˈrɑːʒ/: shop sửa chữa cùng buôn bán xe pháo ô tô

garden center – /ˈɡɑːr.dən ˌsen.t̬ɚ/: địa điểm cung cấp những loại phân tử tương đương, cây trồng

gift shop – /ˈɡɪft ˌʃɑːp/: siêu thị bán hàng lưu lại niệm

haberdashery – /ˌhæb.ɚˈdæʃ.ɚ.i/: shop bán hàng kim chỉ, các pháp luật may khoác (nghỉ ngơi Mỹ: shop bán nội y nam)

hardware shop – /ˈhɑːrd.wer.ʃɑːp/: cửa hàng buôn bán những đồ gia dụng dụng kim loại (ironmonger’s)

hypermarket – /ˈhaɪ.pɚˌmɑːr.kɪt/: siêu thị nhà hàng phệ (megastore)

junk shop – /ˈdʒʌŋk ˌʃɑːp/: shop bán đồ cũ

liquor store – /ˈlɪk.ɚ ˌstɔːr/: tiệm cung cấp riệu và bia mang theo không Ship hàng tại quán)

newsstand – /ˈnuːz.stænd/: sạp báo (paper shop)

outfitter – /ˈaʊtˌfɪtər/: quầy bán đồ dã ngoại (xống áo, trại…)

perfumery – /pəˈfjuːm(ə)ri/: cửa hàng buôn bán nước hoa

service center – /ˈsɝː.vɪs.ˈsen.t̬ɚ/: cửa hàng bán hàng prúc tùng

service station – /ˈsɝː.vɪs ˌsteɪ.ʃən/: siêu thị buôn bán xăng, dầu

stationery shop – /ˈsteɪ.ʃə.ner.i.ʃɑːp/: cửa hàng văn phòng phẩm

supermarket – /ˈsuː.pɚˌmɑːr.kɪt/: rất thị

sweet shop – /ˈswiːt ˌʃɑːp/: siêu thị bánh kẹo


*

Ví dụ:

We need khổng lồ go lớn supermarket khổng lồ buy some food for dinner.Chúng ta phải tới ăn uống tải ít món ăn mang đến bữa tối.

I need some tools to lớn repair my oto. Could you go lớn service center to lớn buy some for me?Tôi đề nghị ít vật sửa cái xe của tớ. Cậu hoàn toàn có thể cho tới siêu thị phụ tùng tải hộ tôi mấy máy được không?


Chuyên mục: Tổng Hợp