Chia Sẻ

Phần Mềm Mở File Json Là Gì Và Sử Dụng Json Như Thế Nào, Hướng Dẫn Cách Dùng Cho Người Mới Bắt Đầu

Mục lục nội dung

JSON là gì? Định nghĩa Cấu trúc chuỗi JSON Object là gì? Kiểu OBJECT Kiểu OBJECT IN ARRAY Kiểu NEST OBJECT Nên sử dụng JSON khi nào

JSON là gì?

JSON là viết tắt của JavaScript Object Notation, là một kiểu định dạng dữ liệu tuân theo một quy luật nhất định mà hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay đều có thể đọc được. JSON là một tiêu chuẩn mở để trao đổi dữ liệu trên web.

Đang xem: File json là gì

*

*

Định nghĩa

Định dạng JSON sử dụng các cặp key – value để dữ liệu sử dụng. Nó hỗ trợ các cấu trúc dữ liệu như đối tượng và mảng. Ví dụ một tập tin có tên topdev_info.json với nội dung như ở dưới đây sử dụng format kiểu JSON để lưu trữ thông tin:

Ta có thể thấy cú pháp của JSON có 2 phần đó là key và value:

File json có thể được lưu với bất kỳ phần mở rộng nào, tuy nhiên thông thường thì nó được lưu dưới phần mở rộng là .json hoặc .js.

JSON ban đầu được phát triển để dành phục vụ cho ứng dụng viết bằng JavaScript. Tuy nhiên vì JSON là một định dạng dữ liệu nên nó có thể được sử dụng bởi bất cứ ngôn ngữ nào mà không bị giới hạn.

Xem thêm:

Giá trị key trong JSON có thể là chuỗi (string), số (numner), rỗng (null), mảng (array), hoặc đối tượng (object).

XEM THÊM:  Định Nghĩa Legal Entity Là Gì ? Điều Kiện Để Một Tổ Chức Có Tư Cách Pháp

Cấu trúc chuỗi JSON

Object là gì?

Object trong Json được thể hiện bằng dấu ngoặc nhọn ;

Kiểu OBJECT IN ARRAY

var employees = ;

Kiểu NEST OBJECT

var employees = , “nhat” : , “nhu” : }

Nên sử dụng JSON khi nào

Đó là khi bạn muốn lưu trữ dữ liệu đơn thuần dưới dạng metadata ở phía server. Chuỗi JSON sẽ được lưu vào database và sau đó khi cần dữ liệu thì sẽ được giải mã. Ví dụ với PHP, nó cung cấp các hàm liên quan đến JSON để mã hóa hoặc giải mã là json_encode và json_decode.

Xem thêm:

Một trường hợp khá phổ biến trong JavaScript mà dữ liệu được định dạng theo format JSON xuất hiện đó là trong các AJAX request.

Ví dụ bạn tạo tập tin topdev_info.json ở thư mục gốc của server (để khi request vào URL http://localhost/topdev_info.json thì server trả về nội dung của tập tin này) và sau đó bạn tạo một tập tin topdev_ajax.html với nội dung như sau:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button