Erd là gì

Nguồn hình: unsplash.com/

ERD – Entity Relationship Diagram, cái tên ít nhiều thì nhiều cũng tương đối thân quen cùng với bằng hữu chứ đọng hả