Electoral college là gì

Cử Tri Đoàn
Để tuân thủ theo những giải pháp chống phòng ngừa bình yên COVID-19, chỉ hầu như nhân viên được ủy quyền cùng những người tham mê gia mới được phxay tham dự buổi lễ. Chương thơm trình sẽ tiến hành phạt sóng thẳng mang đến công chúng bên trên TVW.

Bạn đang xem: Electoral college là gì


Thông Tin về Đại Cử Tri Đoàn tự Cơ Quan Quản Lý Hồ Sơ cùng Vnạp năng lượng Khố Quốc Gia

Video:Hướng Dẫn về Đại Cử Tri Đoàn

*

Đại Cử Tri Đoàn là 1 trong các bước, chưa hẳn là vị trí giỏi đoàn thể

Mỗi ứng viên tnhãi cử Tổng Thống vào tiểu bang của khách hàng sẽ chọn ra một tổ tín đồ được điện thoại tư vấn là những đại biểu cử tri (tuyệt nói một cách khác là danh sách ứng viên để thai cử). Các đảng thiết yếu trị đã chọn ra đại biểu cử tri trải qua khối hệ thống bỏ thăm bí mật với tham gia đại hội, hay diễn ra vào ngày xuân của năm thai cử tổng thống.

taobontreem.comshington tất cả 12 lá phiếu bầu của Đại Cử Tri Đoàn. Số lượng đại biểu cử tri được phân chia cho từng đái bang đến từ đoàn đại biểu Quốc Hội của tiểu bang:một đại biểu đại diện thay mặt cho từng dân biểu trong Viện Dân Biểu Hoa Kỳ và một đại biểu thay mặt đại diện cho mỗi thượng nghị sĩ trong Thượng Viện Hoa Kỳ. Tiểu Bang taobontreem.comshington bao gồm 10 dân biểu vào Viện Dân Biểu Hoa Kỳ cùng nhị dân biểu là Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ.

Bốn mươi tám đái bang, bao hàm taobontreem.comshington, sử dụng phương pháp “được ăn cả, ngã về không”; ứng cử viên tổng thống nào thừa nhận được nhiều phiếu thai nhất trong tè bang của công ty chúng tôi sẽ có được quyền nhận ra tất cả lá phiếu bầu của taobontreem.comshington.

Luật được trải qua năm 2019 quy định mỗi đại biểu cử tri bỏ thăm mang đến đảng với ứng viên tổng thống mà người ta làm đại biểu cử tri. Mỗi đại biểu cử tri buộc phải cam kết thương hiệu vào cam kết Ship hàng và điền vào lá phiếu bầu tổng thống cùng phó tổng thống cho người được đề cử của đảng đã hướng đẫn chúng ta. lúc đại biểu cử tri điền vào lá phiếu vi phạm cam kết nói bên trên hoặc để phiếu trống, đại biểu cử tri đó sẽ được thay thế bởi đại biểu cử tri khác.

Quy Trình và Thủ Tục.

Tổng thời gian trăm ba mươi tám đại biểu cử tri toàn quốc bỏ thăm thai Tổng Thống với Phó Tổng Thống Hoa Kỳ. Một ứng cử viên buộc phải giành được 270 trong tổng cộng 538 lá phiếu thai nhằm trở nên Tổng Thống. Nếu không ứng cử viên tổng thống nào cảm nhận đa phần lá phiếu bầu, Viện Dân Biểu Hoa Kỳ vẫn lựa chọn Tổng Thống cùng Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ lựa chọn Phó Tổng Thống.

Xem thêm:

Những member tạo ra form Hiến Pháp Thành lập Đại Cử Tri Đoàn như một sự Bàn bạc giữa những việc bầu chọn Tổng Thống bởi Quốc Hội và bài toán bầu lựa chọn Tổng Thống vì phiếu càng nhiều. Hiến Pháp Hoa Kỳ nêu rõ “… không Thượng Nghị Sĩ hoặc Dân Biểu, hay Người làm sao đảm nhận Chức Vụ Có Lợi Tức ở Hoa Kỳ, được chỉ định có tác dụng Đại Biểu Cử Tri” (Hiến Pháp Hoa Kỳ Điều II, Phần 1).

Tổng Tuyển Cử – Ngày 3 mon 11 năm 2020

lúc những cử tri của tiểu bang bỏ phiếu thai Tổng Thống với Phó Tổng Thống bên trên lá phiếu Tổng Tuyển Cử, nghĩa là họ vẫn chọn ra danh sách các đại biểu cử tri sẽ thay mặt mang lại tè bang vào Đại Cử Tri Đoàn. Những người được đề cử Tổng Thống và Phó Tổng Thống dìm được rất nhiều phiếu thai tuyệt nhất vào cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 20trăng tròn nghỉ ngơi taobontreem.comshington vẫn cảm nhận tất cả 12 lá phiếu thai của taobontreem.comshington và phiếu bầu tổng thống đang gửi12 đại biểu cử trimang lại Olympia vào ngày 14 tháng 12 nhằm bỏ thăm cho người được đề cử.

Tiểu Bang Chứng Nhận – Ngày 3 tháng 12 năm 2020

Vnạp năng lượng Phòng Tổng Thỏng Ký Tiểu Bang ghi nhận kết quả bầu cử không muộn rộng ngày 3 mon 1hai năm 2020.

Đại Cử Tri Đoàn – Ngày 14 mon 1hai năm 2020

Mỗi đái bang vẫn tập trung cuộc họp các đại biểu cử tri vào cùng trong ngày cùng gửi phiếu thai mang đến Chủ Tịch Thượng Viện và Cơ Quan Quản Lý Hồ Sơ với Vnạp năng lượng Khố Quốc Gia.

Kiểm Phiếu Bầu Cử – Ngày 6 mon một năm 2021

Quốc hội tổ chức họp trong một phiên họp thông thường để kiểm phiếu thai cử cùng chào làng kết quả bỏ phiếu của Đại Cử Tri Đoàn.

Xem thêm: Xây Dựng Ứng Dụng React Với Prisma Là Gì, Prisma Là Gì

Để hiểu biết thêm ban bố.

Vnạp năng lượng Phòng Đăng Ký Liên Bang và Cơ Quan Quản Lý Hồ Sơ với Vnạp năng lượng Khố Quốc Gia quản lý Đại Cử Tri Đoàn. Quý vị có thể tham khảo thêm ban bố về Đại Cử Tri Đoàn bên trên trang web của họ:http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/


Chuyên mục: Tổng Hợp