Conducted là gì

Nghe phạt âm Nghe phân phát âm 1 /"kɔndʌkt/ or /kən"dʌkt/ 2 Thông dụng 2.1 Danh từ bỏ 2.1.1 Hạnh kiểm, bốn biện pháp, đạo đức nghề nghiệp, cách đối xử 2.1.2 Sự chỉ đạo, sự tinh chỉnh và điều khiển, sự phía dẫn; sự quản lý 2.1.3 (nghệ thuật) cách sắp xếp, bí quyết bố cục tổng quan (vở kịch, bài thơ...) 2.2 Động từ 2.2.1 mang tới (đường đi) 2.2.2 thực hiện (nghiên cứu/thai cử...) 2.2.3 Chỉ huy, chỉ huy, điều khiển và tinh chỉnh, hướng dẫn; quản ngại, làm chủ, để mắt tới 2.2.4 (đồ vật lý) dẫn 2.3 Cấu trúc trường đoản cú 2.3.1 regimental (company) conduct sheet 2.4 Hình thái từ bỏ 3 Chuyên ngành 3.1 Toán & tin 3.1.1 lãnh đạo 3.1.2 điều khiển và tinh chỉnh lãnh đạo 3.1.3 sử dụng làm đồ dùng dẫn 3.2 Xây dựng 3.2.1 ống dây điện 3.3 Điện 3.3.1 chất dẫn điện 3.4 Kỹ thuật bình thường 3.4.1 kênh 3.4.2 dẫn 3.4.3 dẫn điện 3.4.4 dây dẫn 3.4.5 điều khiển và tinh chỉnh 3.4.6 với 3.4.7 máng 3.4.8 ống thoát nước 4 Các từ bỏ liên quan 4.1 Từ đồng nghĩa tương quan 4.1.1 noun 4.1.2 verb 4.2 Từ trái nghĩa 4.2.1 verb /"kɔndʌkt/ or /kən"dʌkt/

Thông dụng

Danh tự

Hạnh kiểm, tứ phương pháp, đạo đức nghề nghiệp, bí quyết cư xử good conducthạnh kiểm tốtbad conducthạnh kiểm xấu Sự chỉ đạo, sự tinh chỉnh và điều khiển, sự phía dẫn; sự cai quản (nghệ thuật) cách sắp xếp, biện pháp bố cục tổng quan (vsống kịch, bài xích thơ...)

Động từ

mang đến (mặt đường đi) tiến hành (nghiên cứu/bầu cử...) Chỉ huy, lãnh đạo, tinh chỉnh, phía dẫn; quản ngại, thống trị, coi xét khổng lồ conduct an armychỉ đạo một đạo quânto conduct an orchestrađiều khiển một dàn nhạckhổng lồ conduct an affairlàm chủ một công việcto conduct oneselfcư xử, ăn uống ởlớn conduct oneself wellcư xử xuất sắc (trang bị lý) dẫn khổng lồ conduct heatdẫn nhiệt

Cấu trúc tự

regimental (company) conduct sheet (quân sự) giấy ghi yếu điểm và kỷ chính sách của tín đồ lính

Hình thái trường đoản cú

Ved: conductedVing: conducting

Chuyên ổn ngành

Tân oán & tin

lãnh đạo điều khiển và tinh chỉnh chỉ đạo dùng có tác dụng thiết bị dẫn

Xây dựng

ống dây năng lượng điện

Điện

hóa học dẫn điện

Kỹ thuật bình thường

kênh dẫn dẫn năng lượng điện line of conductđường dây dẫn điện cáp truyền dây dẫn điều khiển và tinh chỉnh mang máng ống thoát nước

Các từ bỏ tương quan

Từ đồng nghĩa tương quan

noun care , carrying on , channels , charge , control , direction , execution , guidance , handling , intendance , leadership , management , manipulation , organization , oversight , plan , policy , posture , red tape * , regimen , regulation , rule , running , strategy , superintendence , supervision , tactics , transaction , treatment , wielding , address , attitude , bearing , carriage , comportment , demeanor , deportment , manner , manners , mien , stance , tenue , ways , action , way , administration , behavior , casuistry , comport , correctitude , heroics , meticulosity , praxiology , praxis , punctilio , rectitude , theatrics verb accompany , attend , call the tune , carry on * , chair , chaperon , control , convey , direct , engineer , escort , govern , guide , handle , head , keep , lead , manage , operate , ordain , order , organize , oversee , pilot , preside over , regulate , ride herd on * , rule , run , run things , shepherd , steer , supervise , trailblaze , usher , wield baton , acquit , act , bear , behave sầu , carry , demean , deport , go on , quit , bring , companion , convoy , move , pass on , route , skết thúc , show , transfer , carry on , carry out , channel , transmit , action , administer , attitude , bearing , behavior , carriage , charge , comport , comportment , conduit , deed , demeanor , deportment , exeđáng yêu , funnel , government , guidance , mien , negotiate , plan , proceeding , regimen , show the way , strategy , superintkết thúc , transact , wage

Từ trái nghĩa

verb leave sầu Chuim mục: Hỏi Đáp

Chuyên mục: Tổng Hợp