Chia Sẻ

Cross Compiler Là Gì – Cross Compiler/ Toolchain Là Gì

Trình biên dịch, còn gọi làphần mềm biên dịch,compiler, là mộtchương trình máy tínhlàm công việc dịch một chuỗi các câu lệnh được viết bằng mộtngôn ngữ lập trình(gọi làngôn ngữ nguồnhaymã nguồn), thành một chương trình tương đương nhưng ở dưới dạng mộtngôn ngữ máy tínhmới (gọi làngôn ngữ đích) và thường là ngôn ngữ ở cấp thấp hơn, như ngôn ngữ máy. Chương trình mới được dịch này gọimã đối tượng. 2. Quá trình biên dịch

*

#include #include #define PI 3.14 int main(int argc, char **argv) { float x, y; x = PI / 3; y = cos(x); printf(“gia tri cos(%f) = %f“, x, y); return 1; } Trong chương trình có sử dụng thư viện toán học math cho hàm cos(x), vậy trong quá trình Linker sẽ tiến hành lấy mã của hàm printf() trong thư viện để kết hợp với mã thông thường khác.

Đang xem: Compiler là gì

Đang xem: Compiler là gì

*

3. Cross Compiler /Toolchain là gìCross Compiler hay còn gọi là Toolchain được định nghĩa:Across compileris acompilercapable of creatingexecutablecode for aplatformother than the one on which the compiler is running. For example, a compiler that runs on aWindows 7PCbut generates code that runs onAndroidsmartphoneis a cross compiler

*

Có nghĩa là source code được viết trên máy tính chạy chíp Intel (x86 platform), thông qua một cross compiler sẽ cho ra file nhị phân (mã máy) có khả năng chạy được trên một nên tảng chip khác là ARM (ARM platform). Trên hình native compiler là trình biên dịch để tạo ra file nhị phân chạy trên chính máy tính đang dùng để viết source code.

XEM THÊM:  Từ Điển Anh Việt " Paid Up Capital Là Gì, Định Nghĩa Paid
*

Quá trình tạo ra và sử dụng tool chain liên quan đến 3 đối tượng:+ Build : là hệ thống/platform tạo ra tool chain, thường là các máy tính chạy nền tảng chip Intel x86, x84_64 chạy hệ điều hành Linux hoặc Windows.

Xem thêm:

+ Host: là hệ thống chạy chương trình tool chain để compile source của một chương trình ứng dụng nào đó, host cũng giống như Build, thường là các máy tính Intel chạy Linux hoặc Windows OS+ Target: là hệ thống chạy các chương trình (dưới dạng file nhị phân – mã máy) do hệ thống Host tạo ra, target thường là các hệ thống nhúng chạy chip ARM, MIPS, PowerPC, …; tuy nhiên target cũng có thể là một máy tính bình thường chạy chip Intel.

Xem thêm:

VD:BUILD=x86HOST=x86TARGTE=arm-linux5. Các thành phần của compiler

*

+ BinutilsLà một tập các công cụ để tạo và quản lý file nhị phân (bin) của target CPUas: là assembler, nó sinh ra mã nhị phân (binary code) từ assembler source codeld: trình liên kết (linker)ar, ranlib : sinh ra file nén .a, sử dụng như là thư việnobjdump, readelf, size, nm, strings: phân tích file nhị phânstrip : để loại bỏ những phần thừa trong file nhị phân để giảm kích thước của chúngThông thường để cross-compiler một chương trình ta phải cài đặt biến môi trường mới có thể compile đúng được export PATH=/path/to/compiler/bin:$PATH #đường dẫn đến thư mục chứa as, ld, … export CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- export CC=${CROSS_COMPILE}gcc export CXX=${CROSS_COMPILE}g++ export CPP=${CROSS_COMPILE}cpp export AR=${CROSS_COMPILE}ar export AS=${CROSS_COMPILE}as export LD=${CROSS_COMPILE}ld export RANLIB=${CROSS_COMPILE}ranlib export STRIP=${CROSS_COMPILE}strip Library được dùng làm interface giữa applications và kernel, cung cấp các C API chuẩn để dễ dàng phát triển ứng dụng. Một số libb có thể kể đến như:glibc, uClibc, eglibc, dietlibc, newlib, …

XEM THÊM:  Bảng Hiệu Nhà Đất Tạo Sự Uy Tín Và Tin Cậy, 1001 Bảng Hiệu Nhà Đất Mang Lại Hiệu Quả Cao

Kernel header cần thiết cho Applications và C Library để cung cấp các API giao tiếp với Kernel.+ GCC compilergcc, c++, g++: compilerTrình biên dịch trong hệ thống Linux, compile cho rất nhiều ngôn ngữ và nhiều kiến trúc CPU khác nhau như ARM, MIPS, PowerPC, SuperH, x86; tuy nhiên trong blog này chỉ đề cập đến ngôn ngữ C/C++ và kiến trúc CPU là ARM và x86.+ GDB DebuggerTrình gỡ rối, trợ giúp cho quá trình phát hiện lỗi khi develop application.6. Cài đặt GCCTrong blog này đề cập đếnGCC Compiler(gcc trên host-x86 và cross gcc cho target-ARM), các compiler được các hãng sản xuất chip làm ra và phân phối đến các khách hàng thông qua website của hãng.Một số dòng chip phổ biến dựa trên kiến trúc ARM hay MIPS thường dễ dàng có được cross-compiler trên một số nhà cung cấp miễn phí nhưSourceryhayLinaro.GCC chia compiler ra làm 2 phần, gcc là compiler cho C source và g++ cho C++ source, tuy nhiên cũng có thể g++ để compile C source bình thường.Trên Fedora bạn có thể cài đặt compiler thông qua lệnh sau:yum install gcc g++Tham khảo thêm mục Linux Development tại đây. 7. Cú pháp của GCC CompilerXét ví dụ:main.c / main.cpp #include #include int main(int argc, char **argv){ double x; x = sqrt(4); printf(“x = %f“, x); return 1; } Terminal command: $export CFLAGS=”-I./include -DDEBUG -Wall -g” $export LDFLAGS+=” -L./lib -lm” $gcc -c main.c ${CFLAGS} #tạo file object từ source $gcc -o prog main.o ${LDFLAGS} #tạo file chương trình nhị phân từ file object hoặc $export CXXFLAGS=”-I./include -DDEBUG -Wall -g” $export LDFLAGS+=” -L./lib -lm” $g++ -c main.cpp ${CXXFLAGS} #tạo file object từ source $g++ -o prog main.o ${LDFLAGS} #tạo file chương trình nhị phân từ file object Phía trên là format chung / cơ bản nhất của GCC compiler+ CFLAGS / CXXFLAGSC Compiler Flags và C++ preprocessor flags để pass các options vào trong compiler để thực hiện quá trình compile sourcecode -> object, gồm các thông tin: – Đường dẫn các file header, bắt đầu với “-I”, ví dụ: -I./include – Các define được bắt đầu với “-D”; ví dụ: -DDEBUG, define DEBUG – Các options đặc biết khác của compiler; ví dụ: -g (enable chức năng debug gdb của gcc compiler, -Wall (trace các warning trong quá trình compile)+ LDFLAGSLinker flags, dùng trong quá trình linking các thư viện, LDFLAGS chứa các thông tin: – Đường dẫn đến thư viện, được bắt đầu bằng “-L”; ví dụ: -L./lib – Các thư viện, bắt đầu với “-l”, là viết tắt của lib; ví dụ: -lm tương ứng với libm, thư viện toán học, có sẵn trong hệ thống+ gccCompiler cho C source+ g++Compiler cho C++ source

XEM THÊM:  Thuật Ngữ Cơ Bản Về Bia: Abv Là Gì ? Chúng Ta Nên Uống Loại Có Độ Rượu Là Bao Nhiêu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button