Chia Sẻ

Sự Khác Biệt Giữa Bill Of Exchange Và Promissory Note, Nội Dung Chi Tiết Trên Hối Phiếu

*

Công cụ chuyển nhượng là một tài liệu thương mại bằng văn bản, có chứa lệnh thanh toán tiền theo yêu cầu hoặc sau một thời gian nhất định. Đây là ba loại, cụ thể là hóa đơn hối đoái, giấy nợ và séc. Có những trường hợp khi hóa đơn trao đổi được nối liền với một ghi chú hứa hẹn. Sự khác biệt cơ bản giữa Bill of Exchange và Promissory Note là cái trước mang theo lệnh trả tiền trong khi cái sau chứa một lời hứa trả tiền.

Đang xem: Sự khác biệt giữa bill of exchange và promissory note

Chấp nhận là một trong những yếu tố chính, phân biệt hai công cụ thương mại, tức là hóa đơn cần phải được chấp nhận, để có hiệu lực. Mặt khác, một ghi chú hứa hẹn không yêu cầu bất kỳ loại chấp nhận nào. Vì vậy, khi một người làm taobontreem.comệc với hai người này, anh ấy / cô ấy nên được biết về ý nghĩa và tính năng.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhHóa đơn trao đổiLá phiếu
Ý nghĩa Bill of Exchange là một công cụ bằng văn bản cho thấy sự mắc nợ của người mua đối với người bán hàng hóa. Một giấy nợ là một lời hứa bằng văn bản được đưa ra bởi con nợ để trả một khoản tiền nhất định cho chủ nợ vào một ngày cụ thể trong tương lai.
Xác định trong Mục 5 của Đạo luật công cụ chuyển nhượng, 1881. Mục 4 của Đạo luật công cụ chuyển nhượng, 1881.
Các bên Ba bên, tức là người ký phát, người bị ký phát và người được trả tiền. Hai bên, tức là người ký phát và người được trả tiền.
Được vẽ bởi Chủ nợ Con nợ
Trách nhiệm của nhà sản xuất Trung học và có điều kiện Chính và tuyệt đối
Nhà sản xuất và người được trả tiền có thể là cùng một người? Vâng Không
Bản sao Bill có thể được rút ra trong các bản sao.

Xem thêm:

Promissory Note không thể được rút ra trong các bản sao.
Món ăn Thông báo là cần thiết để được đưa ra cho tất cả các bên liên quan. Thông báo là không cần thiết phải được đưa ra cho nhà sản xuất.
XEM THÊM:  Beneficiary Name Là Gì - Nghĩa Của Từ Beneficiary Trong Tiếng Việt

Định nghĩa về hối đoái

Bill of Exchange là một tài liệu bằng văn bản được đóng dấu hợp lệ và được ký bởi người ký phát mang theo một lệnh vô điều kiện chỉ đạo (không ra lệnh) một người phải trả một số tiền cụ thể cho một người cụ thể hoặc theo lệnh của một người cụ thể hoặc người giữ các nhạc cụ. Các điều kiện sau đây cần được đáp ứng:

Các hóa đơn nên được đúng ngày.Nó phải có một đơn đặt hàng, tức là người ký phát công cụ chỉ đạo người bị ký phát trả một khoản tiền nhất định cho người được trả tiền.Phải được ký bởi người lập hóa đơn.Người bị ký phát phải chấp nhận Bill.Lệnh chỉ trả tiền cũng như số tiền nên được xác định.Giao hóa đơn cho người được trả tiền là phải.

*

Các loại hóa đơn trao đổi

Chủ nợ làm Bill of Exchange. Nó được sử dụng trong kinh doanh để giải quyết các khoản nợ giữa các bên.

Định nghĩa của Promissory Note

Giấy ghi nợ là một công cụ có thể thương lượng, chứa một lời hứa vô điều kiện bằng văn bản, được đóng dấu hợp lệ và có chữ ký của người ký phát, để trả một khoản tiền xác định cho một người cụ thể hoặc lệnh của một người cụ thể. Nó được thực hiện bởi con nợ để vay tiền từ chủ nợ. Các tính năng của một ghi chú hứa hẹn như dưới đây:

XEM THÊM:  Là Gì? Nghĩa Của Từ Mib Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Các lưu ý phải bằng văn bản mang theo lời hứa bằng văn bản để trả tiền cho chủ nợ.Chữ ký của người hứa tức là ngăn kéo của ghi chú phải ở đó.Ngày mà ghi chú phải trả nên được cố định.Cả người hứa và người được hứa cần phải chắc chắn.Tổng số tiền phải được xác định.Tiền pháp định của đất nước nên được sử dụng để thanh toán nợ.

Promissory Note không bao gồm ghi chú tiền tệ hoặc tiền giấy ngân hàng.

Sự khác biệt chính giữa Bill of Exchange và Promissory Note

Sau đây là những khác biệt chính giữa hối phiếu hối đoái và kỳ phiếu:

Bill of Exchange là một công cụ tài chính thể hiện số tiền mà người mua nợ đối với người bán. Promissory Note là một tài liệu bằng văn bản trong đó con nợ hứa với chủ nợ rằng số tiền đến hạn sẽ được trả vào một ngày cụ thể trong tương lai.Bill of Exchange được định nghĩa trong Phần 5 của Đạo luật công cụ chuyển nhượng, năm 1881 trong khi Lưu ý phát hành được xác định trong Mục 4.Trong một hóa đơn trao đổi, có ba bên trong khi trong trường hợp ghi chú kỳ hạn, số lượng các bên là 2.Chủ nợ tạo ra Bill of Exchange. Mặt khác, Promissory Note được chuẩn bị bởi con nợ.Trách nhiệm của người tạo ra hối phiếu là thứ yếu và có điều kiện. Ngược lại, trách nhiệm của người tạo ra giấy ghi nợ là chính và tuyệt đối.Bill of Exchange có thể được lập thành bản sao, nhưng Promissory Note không thể được lập thành bộ.Trong trường hợp hối phiếu, người ký phát và người được trả tiền có thể là cùng một người mà không thể thực hiện được trong trường hợp Lưu ý phát hành.Thông báo về sự không trung thực của một hóa đơn trao đổi phải được đưa ra cho tất cả các bên liên quan, tuy nhiên, trong trường hợp ghi chú hứa hẹn, thông báo đó không cần phải được đưa ra cho nhà sản xuất.

XEM THÊM:  Sự Khác Biệt Giữa Jitter Là Gì, Sự Khác Biệt Giữa Jitter Và Độ Trễ

Xem thêm:

Phần kết luận

Cùng với sự khác biệt giữa hối phiếu hối đoái và kỳ phiếu, có một vài điểm tương đồng như cả hai công cụ không phải trả cho người mang theo yêu cầu theo Đạo luật RBI, 1934. Ngoài ra, taobontreem.comệc đối xử với Bill of Exchange hoặc Promissory Note là như under- Bills khoản phải thu : Người được thanh toán hóa đơn và ghi chú. và Hóa đơn phải trả : Người ký phát và ghi chú của hóa đơn.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button